KonferencijaPrimena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina 
i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji


Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu


Subota, 28. Novembar 2009.


Picture
9:00-9:30

9:30-09:45

Registracija ucesnika

Otvaranje konferencije:

dr Aleksandra Vujić, Vojvodanski centar za ljudska prava, Novi Sad 

Ambasador Constantin Yerocostopoulos, Specijalni predstavnik
Generalnog Sekretara u Srbiji, Savet Evrope, Beograd

dr Zoltan Jegeš, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i 
nacionalne manjine, Novi Sad

Mihajlo Čolak, Predstavnik Fonda za otvoreno društvo, Beograd

I deo:
Nalazi i preporuke Saveta Evrope u vezi sa primenom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima

09:45-10:15
10:15-10:45

10:45-11:0011:00-11:30
Nalazi i preporuke Prvog evaluacionog izveštaja o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima
Prof. Mahulena Hofmannova, Komitet eksperata za Evropsku Povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima

Mišljenje Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, drugi ciklus izveštavanja
Dalibor Jílek, Savetodavni komitet za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope


Pitanja i odgovoriPauza za kafu

II deo:
Obrazovanje manjina i delotvorno ucešce u javnom životu 
– tematski rad Savetodavnog komiteta za Okvirnu 
konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina

11:30-12:00

12:00-12:10
Komentar o Obrazovanju na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu 
nacionalnih manjina
Krzysztof ZYMAN, administrator, Sekretatijat Okvirne konvencije za 
zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope


Komentar o Delotvornom ucešcu pripadnika nacionalnih manjina u 
kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i u javnim poslovima
Krzysztof ZYMAN, administrator, Sekretatijat Okvirne konvencije za 
zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope


Preporuke UN o obrazovanju manjina – Forum o manjinskim 
pitanjima
dr Aleksandra Vujić, Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
Picture

III deo:
Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na 
obrazovanje na maternjem jeziku i ucešce u javnom životu 
Srbije

12:10-12:25
12:25-12:4012:40-12:5512:55-13:10


13:10-13:2513:25-13:40


13:40-14:00


14:00-15:30
Ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina nakon prvog i 
drugog ciklusa izveštavanja
Aniko Muškinja Hajnih, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Srbije

Obrazovanje na jezicima manjina u Srbiji – normativa i praksa 
prof . dr Slavko Gordić, Ministarstvo prosvete Republike Srbije


Obrazovanje na jezicima manjina u Vojvodini – normativa i praksa
dr Zoltan Jegeš, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje


Obrazovanje na jezicima manjina u Vojvodini – primeri dobre prakse
Lenka Erdelj, Pedagoški zavod Vojvodine

Učešce nacionalnih manjina u javnom i političkom životu – 
normativa i praksa
Marius Rošu, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine

Uloga nacionalnih saveta u ostvarivanju prava pripadnika 
nacionalnih manjina – aktuelna situacija 
Dragan Marčel, Koordinator nacionalnih saveta nacionalnih 
manjina u SrbijiKomentari i diskusija


Pauza za rucak 

IV deo:
Preporuke nacionalnih manjina u vezi sa primenom 
Okvirne konvencije i Povelje o jezicima

15:30-15:40


15:40-15:45

15:45-15:50 


15:50-15:55


15:55-16:00


16:00-16:05


16:05-16:10

16:10-16:15


16:15-16:20

16:20-16:25


16:25-16:30


16:30-16:35


16:35-16:40

16:40-16:45


16:45-16:50


16:50-16:55

16:55-17:45

17:45-18:00
Osvrt na alternativne izveštaje Saveta Evrope
dr Aleksandra Vujić, Vojvođanski centar za ljudska prava

Behlul Nasufi, Predstavnik albanske nacionalne manjine 

Esad Džudžević, Predstavnik nacionalnog vijeća bošnjačke nacionalne manjine 

Nebojša Ivanov, Predstavnik nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine

Nikola Babić, Predstavnik nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

Ladislav Suknović, Predstavnik nacionalnog vijeća hrvatske nacionalne manjine 

Jaroslav Bodnar, Predstavnik češke nacionalne manjine

Andreas Birgermajer,  Predstavnik nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine

Andor Deli, Predstavnik nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

Stevan Srbinovski, Predstavnik nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

Dušan Jovanović, Predstavnik nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Dragan Marčel, Predstavnik nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine

Slavko Oros, Predstavnik nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine

Ladislav Čanji, Predstavnik nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Miroslav Kalenjuk, Predstavnik nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine

Živoslav Lazić , Predstavnik nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine

Komentari i diskusija

Zatvaranje konferencije

Picture
Konferenciji je prethodio Okrugli sto kojim su predsedavali predstavnici Saveta Evrope, uz prisustvo predstavnika državnih organa Srbije i predstavnika nacionalnih manjina. Osnovna zamisao skupa je bila da se između tri strane – manjina, državnih organa i Saveta Evrope – omogući diskusija o  preporukama Komiteta ministara za Povelju o jezicima da bi se podržali manjinski jezici i pospešila izrada plana o primeni preporuka.


 

Okrugli Sto

Sastanak nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnika državnih organa i Saveta Evrope povodom primene Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima


Petak, 27. Novembar 2009. godine, Skupština AP Vojvodine

09:30-10:15 
10:25-11:00
 


11:10-11:55


 
12:05-12:35
 12:35-14:15


14:15-15:00 
 
15:10-15:55 
 16:00-17:00
Jezici koji se štite i promovišu II Delom (član 7) Povelje  o jezicima, a koji nisu u službenoj upotrebi na lokalnom nivou
   
Ukrajinski
Opšta pitanja:
         osigurati primenu člana 9 (sudska ovlašćenja) i 10 (upravne vlasti i javne službe)
         omogućiti predškolsko obrazovanje na ukrajinskom jeziku
         radio emitovanje na ukrajinskom
         emitovanje na privatnim televizijama na ukrajinskom
 

Romski
Opšta pitanja:
         osigurati primenu člana 9 (sudska ovlašćenja) i 10 (upravne vlasti i javne službe)
         promovisati osnovno obrazovanje na romskom jeziku u centralnoj Srbiji

 
Nemački
Opšta pitanja:
         podržati dodatne radio programe na nemačkom  
         podržati štampanje biltena na nemačkom jeziku
         učenje nemačkog i na nemačkom jeziku u osnovnom i srednjem obrazovanju

 
Bunjevački
Opšta pitanja:
         primena Povelje na bunjevački jezik

 
Pauza
   

Makedonski
Opšta pitanja:
         učenje makedonskog i na makedonskom jeziku na osnovnom i srednjem nivou

 
Češki
Opšta pitanja:
         omogućiti praktičnu primenu češkog jezika od strane upravnih vlasti i opštinskog suda u Beloj Crkvi
         odrediti vreme emitovanja televizijskih programa na češkom jeziku
         učenje češkog jezika i na češkom jeziku  na osnovnom i srednjem nivou

 
Vlaški
Opšta pitanja:
•     primena Povelje u pogledu vlaškog jezika
         prisutnost Vlaha na radiju i televiziji
         strukturalna politika za zaštitu i promociju vlaškog jezika u javnom životu
         učenje vlaškog jezika i na vlaškom jeziku  na osnovnom i srednjem nivou
Konferencija