Učesnici

I  Ambasade
       1.            Ambasada Republike Mađarske
       2.            Ambasada Republike Rumunije
       3.            Ambasada Republike Slovačke
       4.            Ambasada Republike Češke
       5.            Ambasada Republike Bugarske
       6.            Ambasada Republike Makedonije
       7.            Ambasada Republike Hrvatske
       8.            Ambasada Republike Nemačke
       9.            Ambasada Republike Albanije
   10.            Ambasada Republike Ukrajine
   11.            Ambasada Republike Bosne i Hercegovine
 

II  Međunarodne organizacije

       1.            Savet Evrope, Sekretarijat za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, Strazbur
       2.            Savet Evrope, Sekretarijat za Evropsku Povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima,
            Strazbur

       3.            Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu
       4.            OEBS, Kancelarija u Beogradu
       5.            Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
       6.            Fondacija "Konrad Adenauer"

 
III  Državne institucije

       1.            Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije
       2.            Ministarstvo kulture Republike Srbije
       3.            Ministarstvo prosvete Republike Srbije
       4.            Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Srbije
       5.            Kancelarija Republičkog Ombudsmana
       6.            Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samouopravu i meduopštinsku saradnju
       7.            Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
       8.            Pokrajinski sekretarijat za kulturu
       9.            Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine
   10.            Pokrajinski sekretarijat za informacije
   11.            Kancelarija za evropske poslove Izvršnog Veća Vojvodine
   12.            Kancelarija za inkluziju Roma
   13.            Kancelarija Pokrajinskog Ombudsmana
   14.            Pedagoški zavod Vojvodine
   15.            Zavod za izdavanje udžbenika, Odeljenje u Novom Sadu
 

IV  Nacionalni saveti

       1.            Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
       2.            Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
       3.            Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine
       4.            Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine
       5.            Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
       6.            Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine
       7.            Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine
       8.            Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine
       9.            Hrvatsko nacionalno Vijeće
   10.            Nacionalni savet romske nacionalne manjine
   11.            Bošnjačko nacionalno vijeće
   12.            Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine
   13.            Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine
   14.            Nacionalni savet grčke nacionalne manjine
   15.            Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine
 

V  Udruženja građana, organizacije

       1.            Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo ”Matija Gubec”
       2.            Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo ”Tomislav”
       3.            Edukativni centar Roma, Subotica
       4.            Radio Sunce – Glas južnog Banata, Bela Crkva
       5.            Sandžački odbor za ljudska prava, Novi Pazar
       6.            Bošnjačka zajednica kulture ”Preporod”, Novi Pazar
       7.            Centar za multikulturalno obrazovanje, Preševo
       8.            Savez Vlaha Srbije
       9.            Društvo za kulturu Rumuna-Vlaha Srbije “Pravoslavni Rumuni”
   10.            Društvo za očuvanje  i razvoj jezika, kulture i religije Vlaha iz Pomoravskog regiona 
   11.            Civil Rights Defenders, Beograd
   12.            Fond za otvoreno društvo, Beograd
   13.            Novosadska novinarska škola, Novi Sad
   14.            Helsinški odbor za ljudska prava, Novi Sad
   15.            Forum za etničke odnose, Beograd
   16.            Članica mreže Chris, Odbor za ljudska prava, Valjevo
   17.            Članica mreže Chris, Odbor za ljudska prava, Vranje
   18.            Članica mreže Chris, Odbor za ljudska prava, Niš
   19.            Članica mreže Chris, Odbor za ljudska prava, Negotin
   20.            Članica mreže Chris, Građanski forum, Novi Pazar
   21.            Društvo Slovenaca Kredarica, Novi Sad
   22.            Centar za regionalizam, Novi SadVI  Dvojezične škole

       1.            OŠ “Sonja Marinković”,  Novi Sad
       2.            OŠ “Petefi Šandor”, Novi Sad
       3.            OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”,  Novi Kneževac
       4.            OŠ “Čaki Lajoš”, Bačka Topola
       5.            OŠ “Adi Endre”, Mali Iđoš
       6.            OŠ “Kizur Ištvan”, Subotica
       7.            OŠ “Bratstvo i jedinstvo”, Alibunar
       8.            OŠ “Sveti Georgije”, Uzdin
       9.            OŠ “1.maj”, Vladimirovac
   10.            OŠ “Jan Amos Komenski”, Kulpin
   11.            OŠ “Ljudevit Štur”, Kisač
   12.            OŠ “Zdravko Čelar”, Čelarevo
   13.            OŠ “Bratstvo jedinstvo”, Kucura
   14.            OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Đurđevo
   15.            OŠ “Isa Bajić”, Kula
   16.            OŠ “Jovan Popović”, Sremska Mitrovica
   17.            OŠ “Sonja Marinković”, Subotica
   18.            OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Subotica
   19.            OŠ “Đuro Salaj”, Subotica
   20.            OŠ “Matko Vuković”, Subotica
Picture
Konferencija